MENU

Seznam CSS vlastností

Vlastností v CSS je veliké množství a tato část je určena pro ty, kteří již o základech CSS něco vědí a potřebují se podívat na konkrétní vlastnosti a jejich užití v praktických příkladech

Seznam CSS vlastností seřazených podle druhu

Seznam CSS vlastností

Přehledný seznam CSS vlastností seřazení podle logického použití v praxi

Číst dál...

background – css vlastnost pro pozadí

BACKGROUND – určuje vzhled pozadí

Background je vlastnost, která určuje barvu – nebo obrázek – na pozadí elementu (třeba DIVu). Je to poměrně často používaná vlastnost v CSS, která toho umí víc, než si řada lidí myslí.

Číst dál...

border css vlastnost

BORDER – určuje rámeček

Vlastnost, jež vykreslí rámeček kolem prakticky jakéhokoli HTML elementu. Velice užitečný nástroj pro design webu v rukou dobrého kodéra. Naučte se s námi jej používat. 

Číst dál...

border-color css vlastnost

BORDER-COLOR – určuje barvu rámečku

Vlastnost určující barvu, jakou se zobrazí rámeček kolem nějakého HTML prvku. Dále se naučíte, jak jej správně zapsat, abyste dosáhli svého cíle.

Číst dál...

border-style css vlastnost

BORDER-STYLE – určuje styl rámečku

Vlastnost určující styl zobrazení rámečku kolem nějakého HTML prvku. Zapisuje se vyhrazenými slovy a dále se naučíte, jak jej používat.

Číst dál...

border-width css vlastnost

BORDER-WIDTH – určuje velikost čáry

CSS vlastnost určující velikost čáry rámečku kolem HTML elementu. Tím elementem může být třeba div, img (obrázek), a (odkaz), pokud ho chceme podtrhnout jinou barvou, než je barva textu…

Číst dál...

box-sizing css vlastnost

BOX-SIZING – určuje způsob výpočtu rozměrů

CSS vlastnost, která určuje, zda se padding (vnitřní odsazení) a border (rámeček) připočítávají k celkovému rozměru bloku HTML elementu (např. DIVu). 

Číst dál...

clear– css vlastnost zrušení obtékání

CLEAR – css vlastnost zrušení obtékání

Důležitá vlastnost používaná pro zastavení obtékání pomocí vlastnosti FLOAT. Obtékání je sice ve webdesignu nesmírně užitečné, ale na stranu druhou se může stát i noční můrou.

Číst dál...

color css vlastnost

COLOR – určuje barvu textu

"color" určuje barvu textu. Vyjadřuje se vyhrazenými slovy nebo hodnotou.

Číst dál...

display css vlastnost

DISPLAY – zobrazování a chování prvků

Vlastnost, která je klíčová pro chování a zobrazování všech HTML prvků. 

Číst dál...

float css vlastnost

FLOAT – css vlastnost pro obtékání

Poměrně užitečná vlastnost, která mění umístění elementu, a to tak, že dovolí jinému HTML kódu obtékat jej po druhé straně. FLOAT je poměrně často užívaná vlastnost. 

Číst dál...

font-family css vlastnost

FONT-FAMILY – určuje font písma

Font písma je grafické zobrazení písmen, číslic a ostatních znaků. Zdaleka ne každý font má i české znaky, na to je třeba myslet. U použitých fontů je třeba dávat si pozor i na licenční práva k fontům.

Číst dál...

font-size css vlastnost

FONT-SIZE – určuje font písma

Font size určuje velikost písma ve vztahu k druhu fontu. Může se určit jako absolutní (neměnná) i relativní vůči něčemu.

Číst dál...

height css vlastnost

HEIGHT – nastavuje šířku elementu

Někdy je zapotřebí nastavit výšku určitého HTML elementu (značky). Výška se sice počítá automaticky, ale často ji potřebujete nastavit jinak. Právě to se zde naučíte.

Číst dál...

list-style-type css vlastnost

LIST-STYLE-TYPE – určuje typ použitého seznamu

Určuje, jaký typ bude zobrazen v případě uspořádaných a neuspořádaných seznamů 

Číst dál...

margin css vlastnost

MARGIN – definuje prázdný prostor kolem elementu

Vytváří neviditelný prostor kolem jakéhokoli HTML elementu, který nebude vyplněn pozadím samotného elementu a bude vidět pozadí nadřazeného elementu.

Číst dál...

padding css vlastnost

PADDING – vytváří odsazení uvnitř elementu

Vytváří odsazení uvnitř jakéhokoli HTML elementu.

Číst dál...

position css vlastnost

POSITION – definuje pozici prvku na stránce

CSS vlastnost position definuje pozici HTML prvku vůči svému okolí na webové stránce. 

Číst dál...

text-decoration css vlastnost

TEXT-DECORATION – definuje, zda bude text podtržený, přeškrtnutý...

CSS vlastnost určená výhradně pro texty za účelem aplikace různých efektů písma, jako je podtržení, přeškrtnutí, nadtržení a blikání. Užívá se často pro vzhledové odlišení odkazů nebo pro přeškrtnutí původní ceny v e-shopech. 

Číst dál...

top, bottom, left, right css vlastnosti

TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT – určují pozici z uvedeného místa

CSS vlastnosti určující souřadnice, na kterých se zobrazí prvek (např DIV), který není v běžném umístění toku dokumentu.

Číst dál...

width css vlastnost

WIDTH – nastavuje šířku elementu

Někdy je zapotřebí nastavit šířku určitého HTML elementu (značky). Šířka se sice počítá automaticky, ale často ji potřebujete nastavit jinak. Právě to se zde naučíte.

Číst dál...

z-index css vlastnost

Z-INDEX – určuje pořadí prvků při překrývání

Pokud jsou HTML prvky přemístěny mimo svou běžnou pozici a překrývají se, tak je někdy potřeba určit jim pořadí ve vrstvách.  

Číst dál...

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.