MENU

<h1> ... </h1>

Poměrně často diskutovaná značka, protože má nemalý význam na SEO. Správné užívání nadpisů může mít pozitivní vliv na umístění webu ve výsledcích vyhledávačů, potažmo návštěvnosti webu. HTML používá úrovně nadpisů od <h1> až po <h6>. Jedná se o párové značky.

Význam značky

"Heading"  – název značky – považuji sice za dostatečně výmluvný, ale přesto se v jeho použití velice často chybuje. Proto si ho stručně definujme. Jedná se o nadpis obsahového bloku. Měl by tedy stručně vystihovat to, co se pod ním nachází za obsah. Typickou ukázkou nevhodného užití je umístění loga firmy do značek <h1>. Logo toho asi moc o obsahu konkrétní stránky neříká, že. Rozhodně by také neměly být nadpisy používány z estetických důvodů s argumentem "je tam, protože hezky vypadá". Design má být řešen odděleně.      

Správná struktura nadpisů 

<h1> je hlavní nadpis obsahu s nejvyšší sílou významu obsažených slov (vyjma titulku). Jako takový musí být logicky použit pouze jednou. Pokud na stránce používáte více nadpisů <h1> a nerespektujete pravidla HTML, tak je to podobné, jako byste psali hrubky v textu. Bude to sice čitelné, ale nebude to dělat dobrý dojem v "očích" vyhledávačů, tedy poškozujete si SEO webu. Je třeba poznamenat, že na jedné stránce může být i více nadpisů <h1> pokud jsou odděleny značkami <hr>, které od sebe oddělují dva odlišné obsahy.

<h2> je podnadpis <h1>. Logicky tedy musí být v pořadí toku dokumentu (ze shora dolů) umístěn až pod hlavním nadpisem. Navíc mezi nimi nemůže být jiná úroveň např. <h3>, protože <h3> je zase podnadpisem <h2>

Ukázka správného pořadí nadpisů:

<h1>Toto je hlavní nadpis obsahového bloku</h1>
 <h2>První podnadpis hlavního nadpisu</h2>
<h3>Podnadpis podnadpisu h2</h3>
<h2>Druhý podnadpis hlavního nadpisu </h3>
<hr> <!--Poznámka: "oddělení obsahových bloků" -->
<h1>Hlavní nadpis dalšího samostatného bloku</h1>

Co by mělo být obsahem nadpisů <h1> až <h6>

Měl by to být text stručně shrnující obsah konkrétní stránky. Je dobré, pokud obsahuje klíčová slova článku, protože tím posiluje SEO, ale byla by chyba, pokud by to mělo být v rozporu s copywritingem. Nadpisy jsou určeny především pro návštěvníky webu a mají jim pomáhat v orientaci na stránkách.   

Jaké CSS se běžně používají pro značky <h1> až <h6>

  • font-family – na určování druhu fontu
  • font-size – na určování velikosti písma
  • font-weight – na určování síly písma
  • color – k určení barvy písma
  • text-shadow – pokud chcete písmu udělat stínování případně orámování
  • margin – většinou pro určení odsazení nad a pod nadpisem
  • padding – např. za účelem odsazení
  • clear – pro ukončení obtékání třeba obrázků
  • border – jestliže chcete např. podtržení jinou barvou, než je barva písma, případně jiný druh podtržení

 Kam dál

Kurz základy HTML a CSS Kurz tvorby webových stránek pomocí systému Joomla Kurz Základy SEO

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.