MENU

Jak zálohovat počítač

HDD

Návod obsahující jak obecné principy zálohování dat, tak i ukázka praktického postupu několika druhů zálohování.

Počítače obsahují různé druhy dat. Některá data jsou obnovitelná, jako jsou programy, stažené písničky apod. Naopak jiná data můžete ztratit nenávratně. Jedná se většinou o vaše vlastní výtvory, třeba vámi nafocené fotky, vlastní natočená videa, soubory z Wordu, Excelu, PowerPointu atd. U všech vašich prací vám hrozí, že o ně nenávratně přijdete pokud:

 • Dojde k fatální technické závadě vašeho počítače a obnova dat se nepodaří
 • O svůj počítač přijdete vinou krádeže, požáru…
 • Omylem si data smažete buď vy, nebo někdo jiný
 • Škodlivý kód (laicky vir) vám napadne počítač a znepřístupní vám data

Možnosti zálohování dat na vzdálená úložiště

Zálohy dat by se v ideálním případě měly nacházet mimo prostor, kde jsou hlavní data. Pokud si zálohy ukládáte ve stejné místnosti, kde je počítač, tak v případě požáru, vykradení, úderu blesku apod. přijdete dost možná jak o data hlavní, tak i o jejich zálohy. Z toho důvodu je dobré zálohy dat umisťovat někam, kde o ně nepřijdete jediným malérem. Samozřejmě můžete zálohovat data na externí disk a tento disk každý den odnášet. Není to ale příliš pohodlné a o automatizaci se už vůbec nedá hovořit. Lepším řešením je data po internetu odesílat někam na vzdálené místo. K tomu slouží řada služeb, na které se nyní podíváme.

OneDrive

Jedná se o službu, která je zcela zdarma pro OS Windows 7 a vyšší a provozuje ji Microsoft. Nabízí zdarma 5 GB prostoru, což nemusí být dostatečné pro zálohování vámi vytvořených fotek a videí. Za větší prostor si již musíte připlácet, případně si pořídit Office365, kde krom licencí na Office máte i prostor 1 TB.

Služba funguje tak, že vytvoří jeden adresář ve vašem počítači, a tento adresář se soustavně synchronizuje se vzdáleným úložištěm (tzv. cloud). Upravujete-li tedy např. Wordovský dokument, tak úpravy se začnou synchronizovat bezprostředně po uložení dokumentu (pokud jste on-line pochopitelně). Výhodou je minimální riziko ztráty dat s jedinou výjimkou, tj. chybou lidského faktoru.

Dostáváme se tím k hlavní nevýhodě. Smazáním nějakého souboru na vašem počítači, mažete současně i data na vzdáleném úložišti. OneDrive vás tedy nechrání před smazáním dat omylem. Stejně tak vás dostatečně nechrání ani před napadení škodlivým kódem, který zašifruje vaše data a znepřístupní vám je. Tento škodlivý kód totiž může působit i na data umístěná na OneDrive. Další určitou nevýhodou je požírání výkonu počítače i rychlosti internetového připojení v důsledku nepřetržité synchronizace, která se sice dá na nějakou dobu zastavit, ale jedině ručně.

Stáhnout si OneDrive můžete na tomto odkazu.

Google Disk

Služba Google Disk funguje obdobně jako OneDrive. Také může vytvořit adresář ve vašem počítači, který je v reálném čase synchronizován se vzdáleným úložištěm na Google. Taktéž chrání vaše data před zničením počítače, ale nemusí je ochránit před škodlivým kódem, který data znehodnotí. Přesto je mezi těmito službami rozdíl. Google Disk nabízí zdarma 15 GB prostoru, což je už zajímavější. Před smazáním omylem se Google Disk ptá, zda data smazat i na vzdáleném úložišti. Není to stoprocentní ochrana, protože člověk omylem potvrdí cokoli, ale může to někdy pomoci. Má však ještě další vymoženosti. Fotky i videa se nemusejí započítávat do povolených 15 GB prostoru zdarma. Mohou se ukládat do samostatné služby Fotky, která také patří Google. Má to své „ale“. Pokud s touto cestou budete souhlasit – máte možnost nesouhlasit – tak Google u něj uložené fotky i videa zmenší. To zmenšení nijak nepoznáte na monitorech počítačů. Znát by to mohlo být až při tisku fotek v opravdu velikých rozměrech. Osobně považuji tuto nevýhodu za zanedbatelnou.

Přístup k datům na Google máte i přes internetový prohlížeč tudíž kdekoli, kde je přístup k internetu a vy znáte heslo do svého účtu na Google.

Celkově hodnotím službu Google Disk jako výhodnější než OneDrive, pokud se nerozhodnete používat službu Office365, díky které byste získali OneDrive o kapacitě až 1 TB. Google Disk, zdarma nabídne o hodně víc než OneDrive zdarma. Jestliže fotky umístíte do Google Fotky, tak by běžnému uživateli 15 GB prostoru na Google Disk mohlo stačit na vše ostatní mimo fotek a videí. Fotky a videa na Google Foto navíc můžete sdílet s přáteli, pokud chcete, ale nemusíte je sdílet s nikým a ponechat si je jen soukromě.

SW na Google Disk si můžete stáhnout pomocí tohoto odkazu.

Video s návodem na instalaci Google Disku do počítače:

Odkaz použitý ve videu je zde:
https://www.google.com/intl/cs_ALL/drive/download/

Ostatní cloud služby

Existují i další služby, jako je Dropbox, Box, Mega… Nabízejí více méně totéž. Jsou v nich rozdíly, ale nechci jít do přílišných detailů, aby článek zůstal přehledný. Každopádně můžete používat i více služeb současně.

Vytváření záloh dat v čase

Výše v tomto článku jsme nastínili možnost přenášení dat po internetu v téměř reálném čase někam mimo počítač a vaši budovu. Dalším důvodem zálohování je i lidská chyba, kdy člověk může omylem nějaký soubor smazat, případně nevhodně upravit, a pak vzniká potřeba vrátit se k verzi, která byla před nějakou dobou. K tomu už nemusejí být vhodná zálohování pomocí synchronizace dat se vzdáleným úložištěm. Vyžaduje to již systém, který bude např. vytvářet zálohu každý den (nebo týden, dle potřeb) a ukládat ji někam za účelem možnosti se vrátit ke stavu, který byl před nějakou dobou. Než začnete se zálohováním tohoto typu, musíte si odpovědět na následující otázky:

 1. Jaká data jsou pro vás důležitá a jak moc důležitá. Důležitá data si rozčleníte do skupin, podle důležitosti. Např.: 1) excelovské tabulky, na kterých denně pracujete jsou nejdůležitější, 2) obrázky a videa mají až druhotnou důležitost…
 2. Určete si četnost zálohování. Např. 1) excelovské tabulky se mají zálohovat každý den, 2) obrázky a videa stačí zálohovat 1 za týden…
 3. Určete, jak dlouho se mají zálohy držet zpětně. Např. 1) excelovské tabulky se musí držet minimálně 2 roky zpětně, 2) obrázky a videa stačí zálohovat 2 měsíce zpětně…

Další informace, které potřebujete vědět, jsou druhy zálohování dat:

Plné zálohy

Plné zálohy vykopírují všechna určená data ve zvolený čas. Tedy pokud potřebujete zálohovat denně např. 1 GB dat po dobu 21 dnů, tak všechna zálohy zaberou celkem 21 GB dat. To je poměrně hodně. Tento způsob je vhodný jen na malé objemy dat a data, která jsou pro vás nesmírně cenná.

Diferenciální (rozdílové) zálohování

Při této metodě se šetří místo na disku, na které se zálohy ukládají. Probíhá to následovně. První záloha je vytvořena celá. Tedy pokud zálohujete data o velikosti 1 GB, tak prvotní celá záloha má 1 GB. Druhá záloha ale již nezálohuje všechna data. Zálohuje jen ta data, která se změnila od plné zálohy. Druhá záloha by tedy mohla mít velikost už jen např. 0,05 GB. V pořadí další diferenciální záloha bude v sobě obsahovat tu předchozí diferenciální zálohu, tj. v naše příkladu 0,05 GB, plus další změny, které od té doby nastaly, což by mohlo být např. 0,04 GB. Další diferenciální záloha už tedy bude mít celkovou velikost 0,09 GB. S každou další diferenciální zálohou se velikost zálohy bude logicky zvyšovat. Po nějaké době (např. po 6 diferenciálních zálohách) je z toho důvodu moudré vytvořit opět plnou zálohu. Pokud bychom zálohovali denně, tak třeba v pondělí vytvoříme plnou zálohu, další dny v týdnu diferenciální a v následující pondělí opět plnou. Tímto způsobem ušetříme značné množství místa na zálohovacím datovém zařízení.

K zrekonstruování dat k určenému dni potřebujete diferenciální zálohu ze zvoleného dne, plus příslušnou plnou zálohu, ze které ta zvolená diferenciální záloha vycházela (počítala rozdíl).

Hodí se k zálohování soborů Excel, Word, PowerPoint…

Inkrementální (přírůstkové) zálohování

Princip je hodně podobný diferenciálnímu zálohování. Také má jednu plnou zálohu, a pak už zálohuje jen změny. Jiné je v tom, že za změněný soubor se považuje změna od posledního inkrementálního zálohování. Pokud použijeme stejný příklad, jako byl použit výše. Zálohujeme-li data o velikosti 1 GB, tak prvotní celá záloha má 1 GB. Druhá záloha by tedy mohla mít velikost už jen např. 0,05 GB, tedy změny a přírůstky oproti první plné záloze. U další inkrementální zálohy už to začne být jiné. Pokud došlo ke změnám např. 0,04 GB, tak druhá inkrementální záloha už nebude obsahovat data z té předchozí, ale jen data poslední změny. U diferenciální zálohy popsané výše měla tedy ta druhá diferenciální velikost celkem 0,09 GB. Ale v případě inkrementální metody bude mít jen 0,04 GB.

Inkrementální zálohování šetří ještě více místa než předchozí dvě metody. Vždy a vše má i nějaké stinné stránky. U inkrementálního zálohování zrekonstruujete data jedině za předpokladu, že máte jak hlavní, tak i úplně všechny inkrementální zálohy v řadě. Pokud by vám jen jediná v řadě chyběla (třeba byla poškozená), tak máte zálohy pouze do poslední nepoškozené. Přestože inkrementální zálohování šetří místo, tak představuje i vyšší riziko neobnovení všech dat. Hodí se pro zálohování fotek a videí. Tam totiž nebývají změny v souborech samotných, ale jen přírůstky.

SW na zálohování dat Cobain Backup

Cobain Backup je program zcela zdarma. Stáhnout si ho můžete třeba zde:
https://www.slunecnice.cz/sw/cobian-backup/
http://www.cobiansoft.com/

Umí mj. i toto:

 1. Vytvořit si více zálohovacích scénářů (úloh) podle toho, jak jsme se rozhodli o důležitosti a četnosti zálohování konkrétních dat
 2. Spustit zálohu na stisknutí tlačítka nebo v určený čas, třeba konkrétní den v týdnu, případně denně v určenou hodinu
 3. Zálohovaná data kompresovat za účelem zmenšení a data případně šifrovat vámi zvoleným klíčem
 4. Rozdělit kompresovaná data na více souborů o vámi určené max. velikosti, třeba velikosti DVD
 5. Přenést zálohy po internetu prostřednictvím FTP někam na vzdálené úložiště
 6. Umí česky…

Návod nastavení Cobain Backup

Instalace by neměla být žádný větší problém. Stáhnout a spustit instalaci.

Nastavení češtiny

Pokud nemáte rádi jiný jazyk než češtinu, klikněte na [Tools] a pak na [Option]. V sekci [General] si zvolte češtinu.

cobain backup nastavení češtiny   cobain backup nastavení češtiny

Vytvoření úlohy v Cobain Backup

Na počátku nebudete mít nastavenou žádnou úlohu. Úlohy jsou jednotlivá nastavení pro různé druhy záloh. Jedna úloha může zálohovat pracovní data (např. Excel…), jiná úloha zase bude zálohovat obrázky a videa. Každé úloze jde vše nastavit samostatně.

Vytvořte si tedy svou první úlohu kliknutím na ikonu plus v kolečku.

cobain 03

Jméno úlohy zvolte zcela libovolné, abyste chápali smysl dané zálohy.

Musíte zvolit typ zálohy. O typech záloh jsme psali výše.

Zvolte soubory k zálohování

V části [Soubory] v okně [Zdroj] určete, který adresář včetně všech vnořených podadresářů a souborů se má zálohovat. Pokud byste nějaký z vnořených podadresářů chtěli ze záloh vyjmout, tak je to možné, ale až v části [Vyloučení], ke které se dostaneme později.

cobain backup soubory  

Zvolte místo pro uložení

V části [Soubory] v okně [Cíl] určete, kam se má záloha umístit. Můžete zvolit libovolný adresář na vašem počítači, ale pokud máte počítač připojen do nějaké sítě, tak klidně i síťový adresář. Jestliže používáte nějakou službu synchronizace dat, tak můžete data nahrát i do synchronizovaného adresáře a tím zálohu přenést i na vzdálené úložiště.

Možností je data odeslat i pomocí FTP, což je protokol, který umožňuje po internetu přenášet soubory. OneDrive ani Google Disk bohužel FTP nepodporují.

cobain backup nastavení cíle k uložení zálohy

Naplánujete frekvenci zálohování

V části [Plánovač] zvolte způsob spouštění zálohování. Pokud zálohujete na disk, který je permanentně připojen a máte běžné životní / pracovní rutiny, tak zálohování naplánujte např. na dobu, kdy odcházíte z práce. Není problém nastavit, že po dokončení zálohování se počítač sám vypne. Bude to popsáno níže.

cobain backup nastavení plánovače

Určete cykly opakování a mazání starých záloh

V části [Dynamický] určujete cyklus zálohování. Na obrázku je případ diferenciální zálohy, kdy se na počátku provede jedna plná a pak pět diferenciálních. Po páté diferenciální se opět provede plná záloha a celý proces se opakuje. Systém bude držet 2 plné a 10 diferenciálních záloh. Ty starší vždy smaže. Pokud by tedy byly prováděné každý den, pak byste měli 12 dní záloh zpětně.

cobain backup nastavení cyklu opakování

Definujte, zda a jaká má být použita komprese, případně šifrování

V části [Archiv] si můžete zvolit druh komprese, data v zálohách můžete šifrovat, případně rozdělit tak, aby žádný soubor nepřekročil určený limit. U šifrování doporučuji zvolit obtížně odhadnutelné heslo. Křestní jméno dítěte na počátku s velkým písmenem a na konci číslovkou 1, to není heslo, to je zdržení hackera o 10 minut času. Heslo vypadá třeba takto „QgrtH4-9TryžGf.7“.

cobain backup nastavení komprese a šifrování

Můžete vyloučit, nebo pouze zahrnout určité druhy dat

V části [Vyloučení] můžete např. určit jen jaké typy souborů budou zahrnuty do zálohy, případně obráceně, jaké soubory do zálohy zahrnuty nebudou. Můžete definovat i mezní velikosti souborů a mezní datumy.  

cobain backup nastavení vyloučení některých dat

Je možné naplánovat nějaké akce před či po zálohování 

V části [Události] můžete mj. nastavit i vypnutí počítače po dokončení zálohování. Ale pozor na to, že vypnutí může být i vynucené a nemusejí se uložit data z nedokončených a neuzavřených aplikací. Pokud toto nastavíte, tak nezapomeňte počítač připravit k vypnutí tím, že vše uložíte a pozavíráte s výjimkou OS Wondows.

cobain backup nastavení akcí před a po dokončení

V Cobain Backup se toho dá nastavit ještě daleko víc. Popsat však úplně vše by bylo na škodu tohoto článku, protože by to bylo neúměrně dlouhé.

 Kam dál

Naše služby Školení Joomla Školení HTML a CSS

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.