MENU

Co je to drobečková navigace

drobeckova navigace

Drobečková navigace je zobrazení cesty k aktuální stránce na webových stránkách. Předchozí úrovně bývají formou odkazu, takže návštěvník má možnost vrátit se o úroveň blíže k titulní stránce.

Webové stránky mohou mít určitou strukturu. To znamená, že konkrétní stránky mohou být strukturovaně vnořené pod jiné stránky. Příklad:

Z titulní stránky je možné dostat se na stránku blog, kde je jsou jen náhledy řekněme 12 stránek zařazených do skupiny „blog“. U každého náhledu může návštěvník kliknout na „Číst více…“ a zobrazí se mu celý konkrétní článek (stránka). Pokud jste jako návštěvníci postupovali takto, pak víte, kde se nacházíte ve struktuře webu. Ale uvědomme si ale, že návštěvník, který se na tento článek dostal přes klik jiného webu (Google, Facebooku…), tak netuší, kde se zrovna nachází ve struktuře vašich webových stránek. Pokud ho váš článek zaujme a bude se chtít podívat na podobné stránky vašeho webu zařazené do stejné skupiny, tak nebude vědět, jak to má udělat. Tlačítko „zpět“ ho vrátí jen na původní stránku, která ho přivedla na váš web. To není zrovna to, co byste si přáli. Právě v tento okamžik může pomoci drobečková navigace. Návštěvník díky „drobečkům“ vedoucím na konkrétní stránku, zjistí, jaký je nadřazený stupeň ve vaší hierarchii webu a snadno se vrátí na vyšší úroveň.

Pokud web nestrukturujete stupňovitě (nevytváříte podstránky), pak by drobečková navigace vypadala divně. Naopak u e-shopů s hlubokou strukturou je drobečková navigace skoro nezbytností.         

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.