MENU

Seznam HTML značek

Jestliže se zajímáte o konkrétní HTML značku, buď protože o ní nevíte nic, nebo si jen potřebujete ujasnit její použití v praxi, tak jste na správném místě. 

Seznam HTML značek podle použití  

Zde naleznete seznam HTML značek i s odkazy na jejich popis. Roztřídíme je podle použití, aby se vám v nich lépe orientovalo. Tato stránka slouží jako rozcestník. Jednotlivé HTML značky jsou popsány v jednotlivých článcích.

Číst dál...

<a> ... </a> značka pro ohraničení odkazu

Značka (tag) ohraničující odkaz a definující na jakou adresu bude odkaz směřovat. Odkazem může být text i netextový prvek např. obrázek. 

Číst dál...

<address> ... </address> značka pro ohraničení adresy

Značka sloužící pro ohraničení adresy. Význam má hlavně pro vyhledávače a jiné strojové čtečky, aby rozpoznaly, co v HTML je adresa. 

Číst dál...

<audio> ... </audio> značka pro vložení zvuku do stránek webu

Tato HTML značka slouží k vložení zvuku do webových stránek. Není to nic složitého, ale stránky musí být deklarovány jako <DOCTYPE html>. Více se dočtete uvnitř článku.

Číst dál...

<b> ... </b> značka pro zvýraznění části textu

Značka, která ohraničuje určitou část textu, jež správce obsahu webu chce nějakým způsobem zviditelnit.

Číst dál...

<br> značka pro zalomení na nový řádek

Tahle značka se používá pro ruční zalomení na nový řádek, bez nutnosti vytvářet další odstavec.  

Číst dál...

<div> ... </div> značka pro ohraničení části HTML kódu

Specifická HTML značka (tag), která má jediný úkol, a sice obalit jiné HTML značky, které budou mít stejné vlastnosti. Je to taková "závorka" v HTML 

Číst dál...

<DOCTYPE> deklarace HTML jazyka

Značka DOCTYPE říká internetovému prohlížeči to, podle jaké normy HTML má stránku číst.

Číst dál...

<em> ... </em> značka pro zvýraznění části textu

Značka, která slouží pro zvýraznění části textu v odstavci, nadpisu apod. Jestliže nezměníte pravidla CSS, tak se zobrazuje kurzívou.

Číst dál...

<form> ... </form> značky pro označení formuláře 

Značka pro ohraničení formuláře. Formuláře se používají ke komunikaci s návštěvníky webových stránek, k plnění databáze případně k internetovým kalkulačkám. 

Číst dál...

<h1> ... </h1> značka pro nadpis 1. úrovně

Touto značkou se ohraničuje nadpis (heading). Číslovka značí úroveň nadpisu. Existují <h1> až <h6>. Nadpisy mají zásadní význam i z hlediska SEO.  

Číst dál...

<head> ... </head> ohraničení hlavičky HTML

Značka ohraničuje záhlaví HTML, ve které jsou umístěny doprovodné informace HTML stránky.  

Číst dál...

<html> ... </html> ohraničení html dokumentu 

Značka, která ohraničuje začátek a konec HTML dokumentu.  

Číst dál...

<input> značka pro označení skupiny prvků ve formuláři 

Značka pro vložení celé řady prvků do formuláře, které např. umožní komunikaci návštěvníka se správcem webu. 

Číst dál...

<iframe> ... </iframe> značka pro vložení kódu z jiných stránek

Tato značka se používá v případě, pokud chcete vložit do vašich stránek něco, co se nachází na jiném webu. Může se jednat o video z YouTube, mapu z www.mapy.cz apod.

Číst dál...

<img> značka pro obrázek

HTML značka (tag) určená pro obrázek. Jako obrázky lze použít soubory s příponami "jpg", "png"...  

Číst dál...

<li> ... </li> značka pro ohraničení položky v seznamu

HTML značka, která ohraničuje jednu z položek uspořádaného nebo neuspořádaného seznamu. Podívejte se, jak je správně používat.

Číst dál...

<link> odkaz v záhlaví HTML dokumentu

Značka používaná k označení odkazu v záhlaví HTML dokumentu. Často se používá pro odkaz na externí CSS soubory, ale i jiné odkazy.

Číst dál...

<ol> ... </ol> značka pro ohraničení uspořádaného seznamu

Pokud chcete, aby jednotlivé odstavce byly očíslovány, tak právě k tomu slouží tato HTML značka. Podívejte se, jak to udělat.

Číst dál...

<option> ... </option> značka hodnotu v poli výběru

HTML značka sloužící k vložení hodnoty (textu, čísla...) do pole výběru ve webovém formuláři.

Číst dál...

<p> ... </p> značka pro odstavec textu

Značka určena pro ohraničení odstavce textu (paragraf). 

Číst dál...

<picture> ... </picture> značka pro vložení obrázku s rychlým načítáním

Proč stahovat při načítání webové stránky obrázek o délce např. 1920 px, když obrázek stahujete do telefonu, který má jen stovky px. Značka <img> vám možnost volby nedává, ale <picture> ano. Více se dočtete v tomto článku.

Číst dál...

<pre> ... </pre> značka pro označení jinak formátovaného textu 

Tato HTML značka mění chování textu uvnitř značky, kdy povoluje více mezer, což je rozdíl oproti jiným značkám, jako je třeba <p>, <h1> atd.

Číst dál...

<select> ... </select> značka pro pole výběru

HTML značka sloužící k vytvoření výběru jedné (nebo i více) z možností ve webovém formuláři ve formě rozevíracího pole se seznamem.

Číst dál...

<span> ... </span> značka pro ohraničení části textu

Značka, která ohraničuje určitý kus textu a používá se v případech, kdy potřebujeme, aby část textu zobrazovala jinak, než ostatní text.

Číst dál...

<strong> ... </strong> značka pro zvýraznění části textu

Značka, která ohraničuje určitou část textu, jež správce obsahu webu považuje za důležitější než jiné části textu.

Číst dál...

<sub> ... </sub> značka pro vytvoření dolního indexu

Značka, jež se používá pro vytvoření dolního indexu v HTML dokumentu. 

Číst dál...

<sup> ... </sup> značka pro vytvoření horního indexu

Značka, jež se používá pro vytvoření horního indexu v HTML dokumentu. 

Číst dál...

<table> ... </table> značky pro označení začátku a konce tabulky 

Značka pro ohraničení tabulky. Značky uvnitř tvoří strukturu tabulky, jako je tělo a záhlaví tabulky. Dále pak pochopitelně řádky a buňky. Více se dozvíte zde v článku. 

Číst dál...

<tbody> ... </tbody> začánek a konec těla tabulky

Značka pro ohraničení těla tabulky. Mezi tyto značky umístíte značky pro řádky i buňky, které jsou tělem tabulky. Více se dozvíte zde v článku. 

Číst dál...

<td> ... </td>  ohraničení obsahu buňky uvnitř řádku tabulky

Značka <td> ohraničuje obsah buňky uvnitř řádku. Buňka může obsahovat texty, obrázky, odkazy atd. Více se dočte ve článku zde.

Číst dál...

<th> ... </th>  ohraničení obsahu buňky, která je záhlavím řádku nebo sloupce 

Značka <th> slouží k ohraničení záhlaví řádku nebo sloupce v tabulce HTML. Používá se stejně jako <td>, jen s tím rozdílem, že označuje nadpis.

Číst dál...

<thead> ... </thead> začánek a konec těla tabulky

Značka pro ohraničení těla tabulky. Mezi tyto značky umístíte značky pro řádky i buňky, které jsou tělem tabulky. Více se dozvíte zde v článku. 

Číst dál...

<title> ... </title> určeno pro titulek stránky

Tato značka je určena pro titulek stránky, který je nesmírně důležitý pro úspěšnost stránky. Více se dozvíte v článku    

Číst dál...

<tr> ... </tr>  ohraničení řádku, ve kterém jsou buňky

Tato značka označuje začátek a konec řádku a uvnitř se nacházejí značky pro buňky. Více se dočte ve článku zde.

Číst dál...

<ul> ... </ul> značka pro ohraničení neuspořádaného seznamu

HTML značka, která ohraničuje začátek a konec neuspořádaného seznamu 

Číst dál...

<video> ... </video> značka pro vložení videa do stránek webu

Tato HTML značka slouží k vložení videa do webových stránek. Není to nic složitého, ale stránky musí být deklarovány jako <DOCTYPE html>. Více se dočtete uvnitř článku.

Číst dál...

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.