MENU

<a> ... </a> HTML značka pro ohraničení odkazu

Tato značka ohraničuje odkaz v HTML kódu. Jedná se o párovou značku. Používá se v HTML 4.01, XHTML i HTML5. Jako odkaz může sloužit text i obrázek.

Atributy značky <a>

Atribut: href

Atribut [href] určuje, jakou URL adresu bude odkaz následovat. Je logicky povinný, protože jinak by odkaz neměl smysl. Používají se následující druhy URL adres:

Absolutní URL adresa

<a href="http://www.helpmark.cz/onas"> ... </a>

Relativní URL adresa

<a href="/onas"> ... </a>

URL adresa s kotvou

Demonstrováno na realtivní URL

<a href="/onas#nazevkotvy"> ... </a>

Atribut: title

Používá se k zobrazení požadovaného textu v případě, že návštěvník ukáže kurzorem myši na odkaz. Text z atributu [title] se zobrazí jako pole nad odkazem.

Ukázka zde.

<a title="Text titulku" href="#"> ... </a>

Atribut: name

Představte si případ, kdy potřebujete vytvořit odkaz směřující nikoli na horní část webové stránky, nýbrž někam doprostřed obsahu jedné stránky. A k tomu se právě používá atribut "name". Podívejte se na následující příklad:

Příklad užití "name" v HTML dokumentu

...
<a href="#nazev-kotvy">Kliknutím sem se dostanete doproatřed stránky</a>
...
<a name="nazev-kotvy"></a>

Vysvětlení:

První odkaz <a> je klasickým odkazem, který směřuje na aktuální stránku a kotvu znějící "nazev-kotvy".

Druhý řádek vytváří pozici, aby internetový prohlížeč věděl, kam má posunout webovou stránku v případě. že návštěvník klikne na odkaz uvedený výše.

Jaké CSS vlastnosti se u odkazů používají nejčastěji

Nejčastěji se používají vlstnosti: color, text-decoration, cursor, font-style, font-weight...

Obvyklé defaultní nastavení CSS v internetových prohlížečích

display: inline | text-decoration: underline | cursor: pointer

Kam dál

Naše služby Kurz základy HTML a CSS Kurz tvorby webových stránek pomocí systému Joomla Seznam HTML značek s odkazy na články

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.