MENU

Jaké existují druhy menu / navigace

Při plánování nových webových stránek je nesmírně důležité soustředit se také na navigaci, respektive menu, protože návštěvník, který se nevyzná v navigaci webu, s velkou pravděpodobností web opustí, aniž by splnil cíle webu. Jaké tedy máme možnosti navigace na webových stránkách:

Horizontální menu

ukázka horizontálního menu při návrhu tvorby webu

Horizontální (vodorovné) menu má určité výhody, ale i nevýhody:

  • Může se držet stále horního okna internetového prohlížeče, a tím být dostupné po celou dobu prohlížení obsahu webových stránek.
  • Je limitované šířkou okna internetového prohlížeče, tudíž návrhář obsahu je omezen počtem viditelných položek menu. Samozřejmě má možnost rolovacích položek umístěných v podmenu, ale ty už nejsou viditelné bez akce návštěvníka
  • Návštěvníci ocení, pokud se zorientují v tom, kde se zrovna nacházejí ve struktuře webu. To je problematické u položek podmenu, které nejsou vidět, dokud na ně návštěvník neumístí kurzor myši.  

Vertikální menu

ukázka vertikálního menu při návrhu tvorby webu

Také vertikální (svislé) menu má své výhody i nevýhody:

  • Není limitován co do počtu viditelný položek menu, protože webová stránka se na výšku přizpůsobí obsahu, tudíž i velikosti menu.
  • Struktura menu může být také členěna (hlavní položky, podpoložky…), avšak, na rozdíl od horizontálního menu, mohou být podpoložky stále viditelné, případně viditelné za situace, kdy se návštěvník nachází v dané sekci webu.
  • Ve vertikálním menu není problém zvýraznit právě tu položku menu, kde se návštěvník zrovna nachází.

Drobečková navigace

Drobečková navigace nenahrazuje hlavním způsobem navigace na webu, ale slouží návštěvníkovi webu spíše k tomu, aby pochopil, kde se zrovna nachází a současně mu umožnila vrátit se o úroveň výš na nadřazené položky struktury webu.

Štítky

Štítky umožní další úroveň navigace, a to podle výstižných klíčových slov. Funguje to tak, že každé konkrétní stránce můžete přiřadit několik štítků pojmenovaných nějakým klíčovým slovem, případně slovním spojením více slov. Tyto štítky návštěvník uvidí na dané stránce. Pokud na ně klikne, tak najde seznam ostatních stránek, které mají tento konkrétní štítek také přidělený. Štítky mohou fungovat souběžně s ostatními druhy navigace, a to nezávisle na její struktuře. Pro některé návštěvníky mohou být intuitivnější. Uveďme si příklad z praxe:

Stránky mají v běžném menu řazení podle roků. Někteří návštěvníci je ale chtějí hledat nikoli podle roků, protože třeba nevědí, do kterého roku patří, ale chtějí je najít podle nějakého oboru, který je spojuje. K tomu se štítky hodí přímo ideálně, jelikož každé stránce můžeme přiřadit celou řadu štítků a tím dát návštěvníkovi možnost zvolit si nejvhodnější způsob hledání.

Štítky na tomto webu najdete zde.  

Mapa webu

Mapa webu je stránka, na které se zobrazí odkazy na veškeré stránky, a to v takové struktuře, jak jsou umístěné v menu. Pro některé návštěvníky to může být způsob, jak se zorientovat ve vašem obsahu.

Kam dál

Naše služby Druhy designu

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.