MENU

Seznam CSS vlastností seřazených podle druhu

Stylování písma

 • font-family: rodina fontů použitá na elementu
 • font-size: velikost písmen z použitého fontu
 • font-style
 • font-variant
 • font-weight: síla textu jako např, tučné, slabé, normální...
 • font: souhrnný zápis
 • color: barva písma
 • line-height: výška řádku
 • letter-spacing
 • word-spacing
 • text-align: zarovnání textu (vpravo vlevo, do bloku)
 • text-decoration: podtržení, přeškrtnutí atd.
 • text-overflow
 • vertical-align: vertikální zarovnání
 • text-shadow: stínování, případně orámování textu
 • text-indent: odsazení prvního řádku od okraje
 • white-space: nastavení chování v případě prázdných znaků

Stylování seznamů a odkazů

 • list-style-type: druh symbolu na začátku položky v seznamu
 • list-style-position: zarovnání na začátku druhého řádku
 • list-style-image
 • list-style 
 • cursor: určení vzhledu kurzoru, pokud se nachází nad elementem

Stylování pozadí a rámečků

 • background-color: barva na pozadí, může být jednolitá, ale i s barevnými přechody 
 • background-image: obrázek na pozadí
 • background-position: pozice obrázku na pozadí
 • background-repeat: opakování obrázku na pozadí
 • background-attachement: chování obrázku při pohybu stránky
 • background: pozadí, souhrnný zápis ostatních položek background výše 
 • border-width: velikost čáry v rámečku
 • border-style: druh čáry (souvislá, tečkovaná, čárkovaná...)
 • border-color: barva čáry
 • border: čára, souhrnný zápis ostatních položek border
 • border-radius: zakulacené rohy
 • border-image: rámeček sestavený z obrázku

Stylování tabulek

 • border-collapse: zrušení prostoru po rámeček buněk
 • border-spacing
 • empty-cells
 • table-layout
 • caption-side

Určování rozměrů v CSS

 • width: určení šířky elementu (např. DIVu). Šířku vypočítávají prohlížeče dle svých pravidel, ale zde ji můžete změnit
 • min-width: limit minimální šířky, která je určená např. v procentech
 • max-width: limit maximální šířky, která je určená např. v procentech
 • height: šířka blokového elementu (prvku)
 • min-height: limit minimální výšky
 • max-height: limit maximální výšky
 • margin: vnější odsazení od ostatních elementů, které neobsahuje pozadí toho daného prvku
 • padding: vnitřní odsazení od hrany elementu, které obsahuje pozadí daného prvku
 • overflow: chování v případě, pokud vnitřní obsah je větší, než vnější obal (např. <div>) 
 • display: základní chování elementů jako jsou <div>, <table>, <span>...
 • visibility: nastavení viditelnosti prvku
 • box-sizing: mění způsob výpočtu vnitřního rozměru, kdy může o velikost paddingu zmenšit vnitřní rozměr elementu

Pozicování v CSS

 • float: obtékání elementu, které např. dovoluje obrázek vedle textu 
 • clear: zrušení obtékání
 • position: změna pozice v toku HTML dokumentu
 • z-index: pořadí v případě, kdy se prvky překrývají ve vrstvách
 • top, bottom, left, right: určuje souřadnice pozice prvků na stránce

Animace a přechody

 • transition
 • transform
 • @keyframes
 • animation-name
 • animation-duration

Kam dál

Naše služby Kurz základy HTML a CSS Kurz tvorby webových stránek pomocí systému Joomla

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.