MENU

Seznam CSS vlastností seřazených podle druhu

Stylování písma

 • font-family – rodina fontů použitá na elementu
 • font-size – velikost písmen z použitého fontu
 • font-style
 • font-variant
 • font-weight
 • font – souhrnný zápis
 • color – barva písma
 • line-height – výška řádku
 • letter-spacing
 • word-spacing
 • text-align – zarovnání textu (vpravo vlevo, do bloku)
 • text-decoration
 • text-overflow
 • vertical-align
 • text-shadow

Stylování seznamů a odkazů

 • list-style-type – druh symbolu na začátku položky v seznamu
 • list-style-position
 • list-style-image
 • list-style 
 • cursor – určení vzhledu kurzoru, pokud se nachází nad elementem

Stylování pozadí a rámečků

 • background-color – barva na pozadí, může být jednolitá, ale i s barevnými přechody 
 • background-image – obrázek na pozadí
 • background-position – pozice obrázku na pozadí
 • background-repeat – opakování obrázku na pozadí
 • background-attachement – chování obrázku při pohybu stránky
 • background – pozadí, souhrnný zápis ostatních položek background výše 
 • border-width – velikost čáry v rámečku
 • border-style – druh čáry (souvislá, tečkovaná, čárkovaná...)
 • border-color – barva čáry
 • border – čára, souhrnný zápis ostatních položek border
 • border-radius
 • border-image

Stylování tabulek

 • border-collapse
 • border-spacing
 • empty-cells
 • table-layout
 • caption-side

Určování rozměrů v CSS

 • width – určení šířky elementu (např. DIVu). Šířku vypočítávají prohlížeče dle svých pravidel, ale zde ji můžete změnit
 • min-width
 • max-width
 • height – šířka blokového elementu (prvku)
 • min-height
 • max-height
 • margin – vnější odsazení od ostatních elementů, které neobsahuje pozadí toho daného prvku
 • padding – vnitřní odsazení od hrany elementu, které obsahuje pozadí daného prvku
 • overflow
 • display
 • visibility
 • box-sizing – mění způsob výpočtu vnitřního rozměru, kdy může o velikost paddingu zmenšit vnitřní rozměr elementu

Pozicování v CSS

 • float – obtékání elementu, které např. dovoluje obrázek vedle textu 
 • clear – zrušení obtékání
 • position
 • z-index

Animace a přechody

 • transition
 • @keyframes
 • animation-name
 • animation-duration

Kam dál

Kurz základy HTML a CSS | Kurz tvorby webových stránek pomocí systému Joomla

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548