MENU

Font-size – css vlastnost určující velikost písma

Font size určuje velikost písma ve vztahu k druhu fontu. Může se určit jako absolutní (neměnná) i relativní vůči něčemu.

Existuje v CSS 1, 2 a 3 | je dědičná

Způsob zápisu

Ukázka zápisu.

h1, p, td, li {
   font-size: 12px;
}  

Hodnoty vlastnosti font-size

 • 1px – px znamená jeden obrazový bod. Velikost je pevně daná.
 • 1pt – pt je typografický bod, který se běžně používá třeba ve MS Wordu. Bývá o něco větší než px, ale záleží na prohlížeči, jak ho interpretuje.
 • 1em – znamená hodnotu vypočítanou z velikosti velkého M použitého fontu.
 • 1ex – obdoba em, ale ex se počítá z malého písmene x.
 • 1% –  % znamená hodnotu vypočítanou ze standardní velikosti fontu. Pozor! Je dobré si popředu definovat v CSS kolik px, je pro vaši stránku standardní velikost fontu, abyste nedivili, jakou velikost si různé prohlížeče vypočítají.
 • 1vw – vw znamená 1% z celkové šířky okna prohlížeče. Jedná se tedy o zcela relativní hodnotu. Velikost písma bude závislá na tom, jak bude veliké okno prohlížeče.
 • 1vh – vh znamená velikost viditelné výšky okna prohlížeče. Tedy také relativní velikost tak jako vw. 
 • 1vmin – vmin také vypočítává velikost fontu z okna prohlížeče, ale bere při výpočtu v potaz jak šířku, tak i viditelnou výšku okna prohlížeče. To "min" zajistí, že písmeno se bude zmenšovat v případě příliš malé šířky, nebo naopak výšky okna. V dnešní době je už docela dobře podporovaný většinou prohlížečů
 • 1vmax – vmax stejně jako vmin vypočítává velikost z šířky i viditelné výšky okna prohlížeče. Rozdíl je v tom, že se snaží písmo mít co největší. Tam, kde vmin zastaví zvětšování, tam vmax naopak zvětšovat začne. 
 • 1mm – milimetry jsou asi srozumitelné. Vhodné je používat spíše za účelem tisku.
 • 1cm – centimetry jsou používány obdobně jako milimetry.

Kam dál

Naše služby Kurz základy HTML a CSS Kurz tvorby webových stránek pomocí systému Joomla Seznam CSS vlastností Obecná pravidla CSS

Potřebujete pomoci? Žádný problém!

Nevíte si s něčím rady a potřebujete rychlou pomoc odborníka? Můžete se obrátit na nás a my vám dokážeme pomoci i přes internet.

Více o on-line pomoci přes internet se dozvíte zde:

On-line pomoc

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.