MENU

Co má vliv na SEO

seo

SEO lze ve stručnosti definovat jako optimalizaci webových stránek za účelem zvýšení návštěvnosti webu návštěvníky přicházející z vyhledávačů jako je Google, Seznam… Není ale návštěvník, jako návštěvník. Nesmíte zapomenout na to, že by měli přicházet hlavně ti návštěvníci, kteří vám dokážou splnit vaše cíle. Těmi cíli může být např. prodej zboží, objednávka služby, reklama firmě nebo produktu apod.

Vyhledávače procházejí a stahují webové stránky na internetu a provádějí automatický výpočet jejich hodnoty (netřídí to ručně žádný člověk). Představte si to tak, že webové stránky dostávají od vyhledávačů jakési body. První v přirozeném výsledku vyhledávání např. na Google je ten, kdo má nejvíce bodů pro dané slovo případně slovní spojení. Následně si popíšeme na základě, jakých faktorů vám Google nebo Seznam přiděluje body. Přesný výpočet (algoritmus) konkrétního vyhledávače znají jen ti programátoři, kteří ho vyvíjejí. Navíc se relativně často upravuje. I z těchto důvodů neznáme přesnou hodnotu přidělovaných ani ubíraných bodů, ale letitou praxí víme, co je a co není pro výpočet podstatné.

Ve formě videa

Hurá tedy do slíbeného popisu faktorů:

Tzv. OFF-PAGE faktory SEO

Off-page faktory je skupina faktorů, které neovlivňujete přímo na webových stránkách. Jsou jen dva:

Stáří domény

Platí, že čím starší, tím lepší. Nemusí to ale platit u domény, která má černou minulost. Tím je myšleno, že byla vyhledávačem potrestána za nepovolené praktiky. Za stáří se nepovažuje datum zaregistrování, ale datum, kdy vyhledávače na doméně zjistili obsah.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy se v SEO považují za modlu a do značné míry oprávněně. Mají totiž značný vliv na návštěvnost webu. Ze zpětných odkazů umístěných někde na jiných webových stránkách přicházejí na váš web návštěvníci. Pokud máte správné zpětné odkazy, tak přicházejí i správní návštěvníci, kteří mají značný potenciál plnit vaše cíle. Tento nesporný fakt si dobře uvědomují i programátoři, kteří vyvíjejí algoritmus výpočtu pozice v přirozených výsledcích vyhledávání. Zpětné odkazy berou jako hlasování správce obsahu webu, který své návštěvníky posílá na jiný web.

Budování zpětných odkazů (link building) a přirozené získávání zpětných odkazů (link baiting) je věda, která vydá i na pěkně tlustou knihu. V tomto článku na to není dostatek prostoru.

Více o zpětných odkazech se dočtete zde.

Tzv. ON-PAGE faktory SEO

On-page faktory je početná skupina faktorů, které správce obsahu webu a tvůrce webů může ovlivnit přímo na webových stránkách. Jedná se zejména o následující faktory:

Strukturovanost obsahu

Vyhledávače si potřebují zjistit co jsou vaše stránky zač. Proto se logicky zajímají o slova a slovní spojení. Zajímá je také umístění slov ve struktuře webu. Podle umístění slov v obsahu webových stránek může vyhledávač určovat důležitost, význam a vztahy slov. Navíc správným strukturováním kódu dává tvůrce webu najevo, že tvorbě obsahu stránek rozumí. Mohli bychom to přirovnat ke kamennému obchodu. Pokud je prodejna čistá a s logicky upořádaným zbožím v regálech, tak působí daleko důvěryhodněji, než chaotický zmatek naházený bez ladu a skladu do místnosti o které se prodavač snaží tvrdit, že je to prodejna.

Co je myšleno dobrou strukturovaností obsahu? Obsah webu je možné třídit na titulek stránky, popis stránky, nadpisy, odstavce, tabulky, seznamy, odkazy a popisy obrázků. Daleko lépe je hodnocený web, který má správně napsaný titulek obsahující skutečná klíčová slova stránky, správný popis, nadpisy ve správně struktuře (hlavní nadpis, podnadpisy…), popisy u obrázků, odkazy uvnitř textu atd. Naopak web, kde nadpisy buď chybí, nebo jsou v rozházeném pořadí nedostane od vyhledávače tolik bodů, protože vyznat se v jeho obsahu bude náročnější i pro návštěvníky.  

Rychlost načítání webových stránek

Je zcela pochopitelné, že pomalu načítající stránky frustrují a často i odradí celou řadu návštěvníků internetu. Vůbec nemluvě o důvěryhodnosti takového webu a jeho majitele. Vědí to i programátoři v Google, Seznam…, kteří vyvíjejí algoritmus výpočtu pozice v přirozených výsledcích vyhledávání (SEO). Z toho důvodu považují rychlost načítání webu za podstatné hledisko při rozhodování o pozici ve výsledcích vyhledávání.

Výše popsané je sice neoddiskutovatelná pravda, ale žel bohu obrovské množství webů na toto nedbá. Důvodem leckdy bývá snaha šetřit na nesprávných místech, kdy v rámci úpor si investoři nechávají vytvořit weby od webdesignerů, kteří programovat neumějí a weby jen smontují z velké spousty fragmentů. V důsledku toho mohou sice weby vypadat sexy, ale mohou být neuvěřitelně nabobtnalé, což se projeví v zoufale pomalém načítání stránek a v konečném důsledku i bez návštěvnosti. Investor sice ušetří, ale dostane něco, co je mu k ničemu.

Zde se můžete podívat na návod, jak si změřit rychlost načítání vašich webových stránek.

Nefunkční odkazy

Asi každý zažil, jak moc ho naštve, pokud někde klikne na odkaz a místo očekávané stránky dostane nějakou chybovou hlášku. Pokud máte na vašem webu nefunkční odkaz na cizí web (jinou doménu, která není vaše), tak je to nepříjemné, ale někdy se to prostě stává. Těžko tomu na sto procent zabráníte. Na vašem vlastním webu by se však nikdy nemělo stát, že budete odkazovat na vaši stránku (vnitřní odkaz), která možná dříve byla, ale teď už není. To je něco, za co vám vyhledávače strhnou poměrně hodně bodů.

Jak zabránit nefunkčním odkazům? Relativně snadno. Při tvorbě obsahu postupujete systematicky a neměňte adresy stránek. Život je změna a někdy se změně adres nevyhnete. V takovém případě přesměrujete původní zrušené URL adresy na stránku, která je buď stejná, nebo alespoň podobná té původní. Nástroje na přesměrování jsou různé. Např. Joomla má takový nástroj v základní implementaci.

Pokud si chcete ověřit, zda vaše stránky neobsahují nefunkční odkazy, tak návod naleznete zde.

Škodlivý kód ve webových stránkách

Napadení webových stránek škodlivým kódem (laicky virem) je samozřejmě značná nepříjemnost. Pokud vyhledávač vyhodnotí, že webové stránky obsahují škodlivý kód, ihned přestanou na takové stránky odkazovat. Programátoři ve vyhledávačích dobře vědí, že se něco takového může stát. Proto pokud škodlivý kód odstraníte v rozumném termínu, tak se v „očích“ vyhledávačů váš web po určité době od vyčištění zase vrátí na původní pozice. Problém by nastal v okamžiku, kdy by byl web dlouhodobě napaden škodlivým kódem a nikdo by s tím nic nedělal. Takový web se už na přední pozice ve vyhledávačích jen tak nevrátí.

Časté výpadky

K občasným výpadkům může docházet. Při výpadku v řádu minut za jeden rok vám nikdo hlavu neutrhne. Něco jiného by znamenalo výpadky každý měsíc v délce několika hodin. V takovém případě by vám už hrozila ztráta pozic ve výsledcích vyhledávání. Proto si dávejte pozor na kvalitu webhostingu. Úspora pár korun za rok vás může stát hodně draho.  

Nedodržování standardů HTML

HTML je jazyk, ve kterém musí být napsána každá webová stránka. Tento jazyk je relativně tolerantní a některé (jen některé) prohřešky vám odpustí. Na to si řada kodérů a programátorů zvykla a nezabývají se prohřešky, jež nezpůsobí kolaps webu. Pro vyhledávače je ale nedodržování standardů jednak špatná reklama pro web a také komplikace, se kterou se musejí potýkat. Obojí vede k sebrání bodů a riziku propadu ve výsledcích vyhledávání.

Co je největší nešvar v HTML kódu? Tím největším nešvarem je nedodržování pravidla, že CSS a JavaScript patří do samostatných souborů. Někteří programátoři a kodéři vkládají části CSS a JavaScript kódu přímo do struktury HTML dokumentu. Říká se tomu inline styly. Pro tvůrce webu je to bezesporu snazší cesta, ale pro vyhledávače to znamená nemalé peníze vynaložené na stahování a odstraňování kódů, které pro ně nejsou podstatné. Vyhledávače to oprávněně berou jako nedodržování standardů a strhávají za to body. Inline styly si do webů často vkládají i správci obsahu webových stránek, kteří používají WYSIWYG editory. Tyto editory totiž za vás mohou vkládat inline styly, pokud si třeba měníte barvu písma. V neposlední řadě se do webů dostávají inline styly také kopírováním textů z MS Word, kdy Word do HTML tyto styly přenese i s textem.

Dalším nešvarem jsou tabulkové a frame layouty. S těmi už se ale u dnešních moderních webů setkáte jen velice vzácně. To už bývá záležitostí jen stařičkých webů.        

Správná volba klíčových slov a slovních spojení

Na první pohled logická věc, ale mnoho mých klientů nechápe, co si pod tím má představit. Potíž totiž spočívá v úhlu pohledu. Odborník, tedy majitel webu, často používá jiné termíny, než potenciální klient / zákazník, který může být laikem v dané oblasti. To potom někdy vede k mylnému přesvědčení, že potenciální klienti používají slova a slovní vazby, které ale ve skutečnosti nepoužívají. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je vytrvalostním během na dlouhých tratích. Je docela nepříjemné běžet poměrně dlouho špatným směrem. Můžete být sice první ve výsledcích vyhledávání, ale bohužel na slova, která nehledají vaši potenciální zákazníci.

Co s tím? Otestujete si, zda váš předpoklad volby klíčových slov je správný. Jednou z metod takového testu je i nasazení PPC kampaně, která vám relativně rychle nasbírá statistická data a předpoklad buď potvrdí, nebo naopak vyvrátí. Další metodou testu je ptát se vašich zákazníků.

Originalita obsahu

Originalita obsahu je daleko důležitější SEO faktorem pro Google než pro Seznam. Není to tím, že by snad Seznam nepreferoval originální obsah před kopírováním. Je to o penězích a výkonu serverů. Snažit se rozpoznat originál od kopie něco stojí i v digitálním světě.

Jak poznají kopii od originálu? Podle toho, kde si vyhledávač obsahu všiml jako první. To může být samozřejmě zavádějící. Vyhledávače nemají takové kapacity, aby každý den navštívily všechny webové stránky na celém světě. Pokud tedy dva weby vystaví obsah v téměř stejnou dobu (třeba okopíruje obsah hned druhý den), tak se může stát, že bude za originál považována kopie obsahu a skutečný originál zmizí z výsledků vyhledávání považován za kopii.

Můžete obsah webů kopírovat? Na to není tak úplně jednoznačná odpověď i s ohledem na právní aspekty, protože k obsahu se vztahují autorská práva. Ale ve řadě případů texty citovat můžete, ovšem jste povinni uvést zdroj. Na to existují i tzv. meta značky, do kterých můžete uvést jméno autora stránky i odkaz na webové stránky ze kterých jste čerpali. Pokud dodržíte tuto zásadu, tak vyhledávače vědí, kdo je původní autor a nemají s tím žádný problém. Existuje i obsah, který kopírovat vlastně musíte. Klasickým případem jsou zákony, kde ani není možné psát si je jinak.

Co se stane, pokud vám Google odhalí zkopírovaný text? Ve výsledcích vyhledávání upřednostní to, co si označí za originál a jím označené kopie umístí hodně dozadu ve výsledcích vyhledávání. Žádný trest doménu nečeká.  

Aktuálnost obsahu

Vyhledávače se snaží rozpoznat aktuální obsah od zastaralého. Jestliže se na doméně (např. www.helpmark.cz) něco děje, tak je to pozitivní signál pro prohlížeče, že je obsah webu spravovaný, a tudíž i aktuální. Nové stránky v rámci jedné domény po určitou dobu upřednostňuje ve výsledcích vyhledávání. Má to v zásadě dva důvody. Tím prvním je to, že novou stránku považuje za opravdu aktuální. Druhým důvodem krátkodobého upřednostnění ve výsledcích vyhledávání je dát nové stránce dostatek návštěvníků, a tím také možnost nasbírat si zpětné odkazy o kterých už byla řeč.

Duplicitní URL adresy

Dnešní redakční systémy jako např. Joomla, WordPress… mohou za určitých podmínek vytvořit více URL adres na jednu a tu samou stránku. Z pohledu vyhledávačů je to nepříjemná situace, jelikož si vyhledávače stahují a ukládají zbytečně jednu stránku vícekrát. Po nějaké době duplicitu mohou odhalit a v takovém případě si ponechají pouze jednu z duplicitních stránek, přičemž neovlivníte kterou. Aby vyhledávače vychovávali tvůrce webů, tak vám za to odečtou určité množství bodů.

Optimalizace zobrazení na mobilech

Google jasně deklaroval, že korektní zobrazování webových stránek na mobilních telefonech má vliv na umístění pozice ve výsledcích vyhledávání prováděných z mobilních telefonů. Je to logické. Google pochopitelně upřednostňuje zobrazování webů uzpůsobených pro malé monitory telefonů. To ale platí jen v případě, že klíčová slova hledáte právě přes telefon. Pokud hledáte z běžného počítače s velkou obrazovkou, tak nemá důvod dělat rozdíly jen podle toho, zda má web variantu i pro telefon. Každý web pro telefony být uzpůsoben nemusí, ale musí se pak smířit s tím, že při hledání přes telefony bude v nevýhodě.

Strukturovaná data

Strukturovaná data předávají vyhledávačům informace ve strojově čitelné podobě. Důvod je ten, aby vyhledávače dokázaly v obsahu rozpoznat data jako jsou:

  • cena,
  • datum a čas
  • URL adresa objednání atd.   

Šifrování přenosu dat pomocí SSL

Jedná se o přenos stránek pomocí "https://". To "s" znamená security. Google už před delší dobou oznámil, že weby s šifrovaným přenosem dat pomocí SSL mají plusové body k dobru.

Trest od vyhledávače tzv. ban

Existují vysloveně zakázané praktiky, za které vás vyhledávač vyřadí z výsledků vyhledávání minimálně na dobu jednoho roku. Říká se, že kdo není na Google, ten neexistuje. Ve skutečnosti. Můžete nebýt na Google i pro to, že Google odhalí některou ze zakázaných praktik. U Seznamu existuje totéž. Všechny zakázané praktiky spočívají v úmyslném podvodu vůči vyhledávačům, kdy se fiškutálové snaží vyhledávačům podstrčit něco, co by zmátlo algoritmus výpočtu pozice ve výsledcích vyhledávání. Primitivní, ale stále používané techniky jsou podstrčení falešného obsahu nebo odkazů jen pro vyhledávače, ale neviditelné pro návštěvníky. Takovým úmyslným trikem může být např. bílý text na bílém pozadí, který návštěvníci nevidí, ale vyhledávače si je načtou.

Další nepříjemnou situaci vám mohou přinést odkazy směřující z vašeho webu na weby již potrestané tzv. zabanované. Odkazováním na podvodně weby se totiž stáváte spolupachateli a hrozí vám totéž, tedy vyhození z výsledů vyhledávání na vyhledávači.

Kam dál

Naše služby Školení SEO Prezentace školení SEO Ceník SEO Návody na SEO

Další zajímavý článek na téma SEO si můžete přečíst v článku SEO průvodce pro začátečníky od ContentKingu.

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.