MENU

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy

Co to jsou zpětné odkazy, k čemu jsou dobré, jak získávat zpětné odkazy a také čeho se vyvarovat. Zpětné odkazy jsou ale jen jeden z mnoha faktorů SEO. Co vše má vliv na SEO se dočtete v tomto článku

Co jsou zpětné odkazy

Odkazy obecně patří mezi hlavní účel webových stránek. Právě odkazy jsou to, co internetové stránky odlišuje od jiných způsobů přenosu informací (televize, rádio, noviny ...). Internetový návštěvník se pohybuje po internetu prostřednictvím odkazů, takže se webovými stránkami vlastně proklikává. Některé odkazy nás směřují na jinou část vlastního webu a další nás odkazují na jiné webové stránky. Tomu říkáme vnitřní a vnější odkazy. Zpětné odkazy jsou vnější odkazy směřující na vaše webové stránky, z jiné domény.

K čemu zpětné odkazy slouží

Protože se pomocí odkazů návštěvníci pohybují po internetu, tak to jsou právě zpětné odkazy, které mohou na naše webové stránky přivést návštěvníky. To ale není jediný důvod. Přirozený zpětný odkaz je jakési doporučení vašich webových stránek někým jiným. To má významný vliv na hodnocení vašich webových stránek jak návštěvníkem, který k vám přijde z důvěryhodného webu, tak vyhledávači jako jsou např. www.seznam.cz nebo www.google.cz. Zpětné odkazy rozhodně nejsou jediným faktorem, ale jedná se o významný faktor hodnocení důvěryhodnosti webových stránek. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se nevyplácí podceňovat význam zpětných odkazů pro ty, kteří chtějí dosáhnout dobré návštěvnosti svých webových stránek.

Zpětné odkazy nejsou všechny stejné

Zpětné odkazy nefungují jako tajné hlasování, ve kterém by měl každý hlas stejnou váhu. Zpětné odkazy totiž nejsou anonymní. Spíš než k hlasování se dají přirovnat k petici. Čím větší autorita se pod petici podepíše (vloží zpětný odkaz), tím více pozvedne důvěryhodnost. Vyhledávače více, či méně vnímají, kdo odkazuje a jak odkazuje. Každý odkaz tedy může mít jinou váhu, záleží na posouzení daného vyhledávače. Např. www.google.cz zcela ignoruje odkazy, jež si vyhodnotí, jako nekvalitní. Google a Seznam hodnotí zpětné odkazy pomocí tzv. ranků. Google má Page Rank a Seznam S-rank.

Získání zpětných odkazů - link building

V ideálním případě je obsah vašeho webu tak kvalitní, že na něj jiní tvůrci obsahu webových stránek sami odkazují bez vašeho přičinění. Dobrým příkladem je www.wikipedia.org. Vraťme se však na zem oběma nohama. Jelikož právě čtete tento text, předpokládám, že nevlastníte web o síle wikipedie. Proto se o zpětné odkazy musíte přičinit sami. Zdroje zpětných odkazů jsou následující:

Weby spolupracujících firem

Jedná se například o dodavatele, odběratele, majetkově provázané firmy apod. Na tyto odkazy se často zapomíná podle hesla „máme snahu nevidět to, co máme přímo před nosem“. Přitom se jedná o nejefektivnější zpětné odkazy, protože jsou celkem přirozené a nějakým způsobem souvisí s obsahem vašeho webu, potažmo podnikáním. Návštěvníci přicházející z těchto odkazů mají větší potenciál stát se vašimi zákazníky (míra konverze) a pro vyhledávače takový odkaz vyšší váhu, než odkaz ze zcela nesouvisející oblasti. Leckdy ovšem takovým odkazům brání firemní politiky a občas oprávněně. Přesto je škoda takové odkazy nevyužívat, jeli to možné.

SEO lišta - systém výměny zpětných odkazů

Takto vybudované zpětné odkazy již sice nejsou tak úplně přirozené, ale pokud jsou vybudovány správně, tak udělají stejně kvalitní práci. SEO lišty nabízí řada firem. Kvalita těchto služeb kolísá, a to velice výrazně. Některé SEO lišty vašemu webu vydatně pomohou, ale jiné dokonce dokážou uškodit. Při výběru systému zpětných odkazů laikům doporučuji využít nezávislého odborníka. V rámci objektivity je třeba dodat, že SEOlišty nepatří mezi etické metody a já osobně je nepreferuji.

Jak fungují SEO lišty?

Jsou to databáze odkazů různých webových stránek, případně klíčových slov stahujících se k odkazu. Princip bývá v tom, že se na vaše webové stránky umístí určitý kód, ve kterém se zobrazují odkazy na nějaké weby a za odměnu zase jiné weby budou odkazovat na váš web. Může se jednat o přímé vzájemné odkazování principu A – B a B – A, ale častěji to bývá nepřímé odkazování např. A – B; B – C; C – A nebo i složitější. Je zcela běžné, že se odkazy v SEO lištách po určité době střídají (např. po 30 – ti minutách). Takovou SEO lištu často naleznete v patičce webových stránek ve formě série textových odkazů, někdy proložených texty.

Zápisy v katalozích

Internetové katalogy jsou dalším zdrojem zpětných odkazů, protože jsou to vlastně webové stránky plné odkazů, které bývají nějak řazeny a tříděny. Katalogy neprohledávají sami aktivně internet, tak jako to dělají vyhledávače, ale odkazy se do nich zapisují ručně. Jako příklady katalogů lze uvést: www.firmy.cz, www.atlas.cz, www.dmoz.cz a mnoho dalších.

I v případě internetových katalogů platí, že je mezi nimi obrovský rozdíl. Odkaz z některých katalogů dá vašemu webu dobrý „hlas“, který podpoří důvěryhodnost vašich webových stránek a odkaz z jiného katalogu nebude mít vůbec žádný pozitivní efekt. Do některých katalogů se můžete zapsat přímo bez čekání a do jiných musíte čekat na schválení administrátorem katalogu. Některé katalogy jsou pouze zdarma a jiné umožňují zápis za určitý poplatek, díky kterému získáte lepší pozici v katalogu (pozor, pouze v katalogu, kterému platíte, nezaručuje to pozici ve vyhledávačích).

To jakou váhu má odkaz v katalogu záleží nejen na katalogu samotném, ale i na vhodně formulovaném popisu a na zařazení do správné kategorie.

Zápisy do katalogů si může každý provést sám, najmout si na to brigádníka nebo si zaplatit specializovanou firmu. Nicméně význam zápisů do katalogů je z pohledu SEO stále menší až blížící se nule.

Kam dál

Školení SEO Školení internetového marketingu Článek co vše má vliv na SEO 

 

Pokud nevíte, neváhejte se zeptat

© HelpMark | Tomáš Herout | Tel: +420 739 719 548 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.